Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Święto Straży Granicznej w Cieszynie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Święto Straży Granicznej w Cieszynie

Dzisiaj, na Rynku Głównym w Cieszynie, Śląski Oddział Straży Granicznej obchodzi uroczyście 16 rocznicą powstania Straży Granicznej.Podczas uroczystości w obecności licznie zebranych gości wręczone zostały odznaczenia, medale oraz awanse na kolejne stopnie Straży Granicznej wyróżniającym się funkcjonariuszom Śląskiego Oddziału SG. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej por. SG Robert Rychlik za zasługi w ochronie granicy państwowej zostali odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi Straży Granicznej nadał:Srebrny Medal Za Zasługi Dla Straży Granicznej #8211; mjr.SG Andrzejowi Czich;Brązowy Medal Za Zasługi Dla Straży Granicznej #8211; mjr. SG Robertowi Szymańskiemu, st.chor.szt.SG Januszowi Kurzywilkowi, st.chor.SG Kazimierzowi Maciejiczek.Komendant Główny Straży Granicznej za osiągnięcia w służbie nadał Odznakę Straży Granicznej dla:st.chor.szt.SG Grażyna Bakaj, mł.chor.SG Artur Hałaszko, st.chor. SG Juliusz Kulawczuk, por. SG Mariusz Podhorodyński.Na wyższe stopnie w Straży Granicznej akty awansowe odebrało 228 oficerów, chorążych i podoficerów Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Wśród awansowanych 24 oficerów są nowo mianowani podpułkownicy SG: Zbigniew Gajek i Andrzej Reja..W czasie uroczystości odbyło się zakończenie szkolenia kolejnej grupy słuchaczy w zakresie szkoły podoficerskiej. Grupa ta szkoliła się w Cieszynie przez kolejnych 8 miesięcy. Dzisiaj nastąpiło wręczenie 42 absolwentom świadectw ukończenia szkolenia. Z pierwszą lokatą szkolenie zakończył st.kpr.SG Piotr Bober. Kolejne lokaty zajęli szer.SG Bożena Lasota i st.szer.SG Piotr Graczyk.W czasie uroczystości wystąpiła także Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.
do góry