Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 102. rocznica Bitwy nad Niemnem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

102. rocznica Bitwy nad Niemnem

Mitas Łukasz
28.09.2022

25 września delegacja Śląskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyła w obchodach 102. rocznicy Bitwy nad Niemnem, które odbyły się w Kuźnicy (województwo podlaskie).

Uroczyste obchody z okazji 102. Rocznicy Bitwy Niemeńskiej, stoczonej we wrześniu 1920 roku, rozpoczęła msza święta w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy. Następnie spod kościoła na Cmentarz Parafialny w Kuźnicy przemaszerowały poczty sztandarowe oraz zgromadzeni goście. Tam przy grobie żołnierzy 21. Dywizji Górskiej po okolicznościowych przemówieniach i  modlitwie za zmarłych odbył się apel poległych oraz złożono wieńce.

Śląski Oddział Straży Granicznej w uroczystościach związanych z 102. rocznicą Bitwy nad Niemnem reprezentował Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek, któremu towarzyszyli: Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej ppłk SG Piotr Tomaszek oraz kapelan ŚlOSG ks. por. SG Artur Suska. Dla delegatów Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wizyta w tym historycznym miejscu była doskonałą okazją do uczczenia pamięci poległych tam żołnierzy 3. Pułku Strzelców Podhalańskich, którego imię, od 1 września 2020 roku, nosi Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej.

Udział w uroczystościach był również okazją do spotkania się z funkcjonariuszami ŚlOSG oddelegowanymi do czasowego pełnienia służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w związku z sytuacja migracyjna na odcinku granicy polsko- białoruskiej. Gen. bryg. SG Adam Jopek wizytował odcinek granicy państwowej będącej w zasięgu terytorialnym Placówki Straży Granicznej w Płaskiej. Tam zapoznał się z warunkami pełnienia służby przez funkcjonariuszy oraz systemami zabezpieczenia granicy państwowej.

do góry