Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nielegalni migranci zatrzymani przez Straż Graniczną - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalni migranci zatrzymani przez Straż Graniczną

Szymon Mościcki
12.09.2022

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zatrzymali 10 obywateli Afganistanu i Maroka, którzy przyjechali do Polski ukryci w samochodach ciężarowych.

7 września funkcjonariusze Śląskiego Oddziału SG otrzymali informację od funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy dokonali kontroli samochodu ciężarowego wraz z naczepą na tureckich numerach rejestracyjnych. Jak się okazało w przestrzeni ładunkowej, wśród przewożonych części samochodowych ukrywało się 8 cudzoziemców. Na miejsce został wysłany patrol z Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej.  Funkcjonariusze podjęli wobec cudzoziemców czynności służbowe. Mężczyźni nie posiadali dokumentów poświadczających ich tożsamość, ani żadnych innych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium Polski. W związku z tym zostali zatrzymani. Kierowcą samochodu ciężarowego był obywatel Turcji, który nie miał pojęcia, że podróżują z nim nielegalni migranci.

W związku z młodym wyglądem nielegalnych migrantów, poddano ich badaniu lekarskiemu w celu ustalenia wieku. Badanie wykazało, że wśród zatrzymanych znajduje się trzech niepełnoletnich w wieku 17 lat. Podczas prowadzonych czynności wyjaśniających, w obecności tłumacza, funkcjonariusze SG ustalili afgańskie obywatelstwo i dane osobowe zatrzymanych mężczyzn. W czasie przesłuchania cudzoziemcy oświadczyli, że celem ich podróży były kraje Europy Zachodniej.

Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do przekazania jednego z zatrzymanych Afgańczyków do jednego z Państw Unii Europejskiej w ramach tzw. procedury dublińskiej, natomiast wobec pozostałych cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Na podstawie decyzji Sądu nieletni cudzoziemcy zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie, natomiast pozostali w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.

Dwa dni później, 9 września funkcjonariusz Straży Granicznej będąc na dniu wolnym od służby, zwrócił uwagę na dwóch mężczyzn o śniadej karnacji, którzy w m. Milówka (pow. żywiecki) myli się w rzece (rz. Soła). Mundurowy o tym fakcie poinformował funkcjonariuszy z PSG w Bielsku-Białej. Na miejsce przybył patrol Straży Granicznej. Funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemcy nie posiadają żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium RP i przebywają na terenie naszego kraju nielegalnie. W związku z powyższym obaj zostali zatrzymani. Mężczyźni wyglądali bardzo młodo, w związku z czym zostali poddani badaniu lekarskiemu w celu ustalenia wieku, które wykazało, że mają po 17 lat. W trakcie dalszych czynności wyjaśniających funkcjonariusze ustalili, że są to obywatele Maroka, którzy do Polski dostali się nielegalnie, ukryci w naczepie samochodu ciężarowego.

Na podstawie decyzji sądu obu młodocianym został przydzielony ustawowy opiekun prawny i zostali oni umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Ponadto Komendant Placówki SG w Bielsku-Białej wszczął wobec nich postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

do góry