Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Z nieważnym dokumentem nigdzie nie polecisz - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Z nieważnym dokumentem nigdzie nie polecisz

Szymon Mościcki
08.09.2022

Wczoraj (07.09) funkcjonariusze z Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach nie zezwolili na odlot z kraju dwóm Polakom i obywatelowi Niemiec. Przyczyną niewyrażenia zgody na wylot z Polski były nieważne dokumenty.

Ujawnione podczas odprawy osoby udawały się na wakacje do Turcji i Albanii. Podczas sprawdzania dokumentów okazało się, że posiadane przez dwojga Polaków dokumenty zostały unieważnione. Jeden z nich został zgłoszony wcześniej jako dokument utracony, a drugi swą ważność stracił w wyniku zmiany danych osobowych przez jego właścicielkę. Trzecią osobą, której nie zezwolono na wylot z Polski był obywatel Niemiec, u którego upłynął termin ważności paszportu. Przez swą nieroztropność cała trójka zmuszona będzie do przesunięcia swych wakacyjnych planów.

Należy pamiętać, że gdy udajemy się w podróż poza granice naszego kraju należy sprawdzić nie tylko datę ważności dowodu osobistego lub paszportu, ale także czy dokument nie został unieważniony. Najczęstszą przyczyną unieważnienia dowodów osobistych są nieaktualne dane. Zdarza się, że właściciele dokumentów zmieniają adres zameldowania czy stan cywilny, a co za tym idzie nazwisko. Taka osoba nie podejmując próby wyrobienia sobie nowego dowodu osobistego naraża się na kłopoty w trakcie próby przekroczenia granicy państwa. Należy również pamiętać, że dokument, którym się posługujemy nie może być w żaden sposób uszkodzony. Każdy okazany do kontroli granicznej dokument jest weryfikowany. Jeśli funkcjonariusz stwierdzi nieważność dowodu osobistego podczas odprawy granicznej, jego posiadacz nie uzyska zgody na wyjazd z Polski. Wówczas jedynie ważny paszport umożliwi mu przekroczenie granicy. Z kolei dowody widniejące w rejestrze jako utracone w wyniku kradzieży czy zagubienia są przez funkcjonariuszy zatrzymywane.

Od początku roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach nie zezwolili na wyjazd z Polski 113 osobom, u których stwierdzono różnego rodzaju nieścisłości w dokumentach podróży.

  • Kontrola graniczna zdjęcie poglądowe
    Kontrola graniczna zdjęcie poglądowe
do góry