Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Funkcjonariusze Straży Granicznej szkolili się z tematyki związanej z handlem ludźmi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze Straży Granicznej szkolili się z tematyki związanej z handlem ludźmi

Szymon Mościcki
12.08.2022

Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) szkolili funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

12 sierpnia 2022 roku w Komendzie Śląskiego Oddziału SG odbyło się szkolenie zrealizowane w ramach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 projektu pn. Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi – faza II , którego celem jest poszerzenie kompetencji i wiedzy funkcjonariuszy SG w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi, ze szczególnym ukierunkowaniem na identyfikację ofiar handlu ludźmi. W kontekście aktualnej sytuacji związanej z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, a w związku z tym wzmożonym napływem obywateli państw trzecich na terytorium RP, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska dotyczącego handlu ludźmi, a w tym pracy przymusowej.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze Wydziału do Spraw Cudzoziemców, Wydziału Operacyjno - Śledczego oraz z placówek Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Prowadzącymi szkolenie byli przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM), Patrycja Szeląg – Jarosz oraz Paweł Barabasz.

  • Szkolenie prowadzone przez przedstawicieli IOM
    Szkolenie prowadzone przez przedstawicieli IOM
do góry