Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Przekazanie obywatela Kazachstanu stronie czeskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przekazanie obywatela Kazachstanu stronie czeskiej

Jesionowska Katarzyna
08.10.2021

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przekazali cudzoziemca policjantom z Republiki Czeskiej, w ramach rozporządzenia Dublin III.

7 października funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej, w ramach rozporządzenia Dublin III, przekazali stronie czeskiej obywatela Kazachstanu. Rozporządzenie to określa kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego Unii Europejskiej odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium UE. Mężczyzna złożył taki wniosek na terytorium Republiki Czeskiej. Podczas trwania procedury uchodźczej udał się do Polski, po czym nie posiadając ważnego dokumentu podróży, próbował nielegalnie przedostać się do Szwecji, w związku z czym został zatrzymany.

Placówka SG w Bielsku-Białej jest placówką ŚlOSG dedykowaną do prowadzenia czynności administracyjnych związanych z realizacją postanowień unijnego rozporządzenia Dublin III. Infrastruktura placówki jest dostosowana do prowadzenia wszystkich tych czynności, jak również krótkotrwałego pobytu osób przekazywanych w ramach tzw. procedury dublińskiej lub realizacji umów o readmisji.

do góry