Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 77. rocznica przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

77. rocznica przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf

Jesionowska Katarzyna
07.10.2021

6 października w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach (powiat nyski) odbyły się uroczyste obchody 77. rocznicy przybycia pierwszego transportu powstańców do Stalagu 344 Lamsdorf.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotr Gliński, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski oraz Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Celem wydarzenia było upamiętnienie 6 tys. Powstańców Warszawskich, wśród których było około 1 tys. kobiet oraz 650 dzieci, którzy zostali przywiezieni do ówczesnego Stalagu 344 Lamsdorf po upadku powstania.

W obchodach rocznicowych, Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej reprezentowali: Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań ppłk SG Jacek Jacków oraz Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Opolu mjr SG Katarzyna Harasimowicz. Obecny był także poczet sztandarowy ŚlOSG. Ponadto w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, organizacji społecznych i kombatanckich oraz służb mundurowych. Wśród uczestników uroczystości był świadek wydarzeń sierpnia i września 1944 roku, Stanisław Wołczaski, który w czasie powstania jako 14-latek zajmował się między innymi kolportowaniem podziemnej prasy.

Obchody na terenie byłego niemieckiego obozu jenieckiego Stalag Lamsdorf rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia oraz odczytanie listu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr. hab. Piotra Glińskiego. W dalszej części uroczystości został odczytany Apel Pamięci, po którym żołnierze 91. Batalionu Logistycznego 10. Opolskiej Brygady Logistycznej oddali salwę honorową. Obchody zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf.

do góry