Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Polsko-słowackie spotkanie w Zakopanem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Polsko-słowackie spotkanie w Zakopanem

Szymon Mościcki
30.09.2021

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Słowacji.

29 września w Placówce Straży Granicznej w Zakopanem odbyło się spotkanie Pełnomocników Granicznych trzech jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, których terytorialny zasięg działania graniczy z Republiką Słowacji, tj. Śląskiego, Karpackiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Śląski Oddział Straży Granicznej reprezentował Pełnomocnik Graniczny RP - płk SG Adam Jopek, Zastępca Pełnomocnika Granicznego RP - płk SG Dariusz Bukowski oraz Pomocnik Pełnomocnika Granicznego RP - ppłk SG Adam Kurek.

Natomiast stronę słowacką reprezentowali: Pełnomocnik Graniczny, Zastępcy Pełnomocników Granicznych oraz Pomocnicy Pełnomocników Granicznych Republiki Słowacji z Sobranec, Preszowa, Bańskiej Bystrzycy i Żyliny.

Celem spotkania była ocena realizowanych zadań podczas administrowania polsko-słowacką granicą państwową od znaku granicznego Krzemieniec do znaku granicznego III/201A za I połowę 2021 roku (Śląski Oddział Straży Granicznej administruje granicą państwa z Republiką Słowacji na odcinku o długości 87,43 km tj. od znaku granicznego III/90 do znaku granicznego III/201A). Podczas spotkania granicznego przedstawiona została analiza stanu bezpieczeństwa wspólnego odcinka granicy oraz poddano ocenie oznakowanie przebiegu granicy polsko-słowackiej. Analizowano także zagrożenia przestępczością transgraniczną na wspólnie ochranianych odcinkach granicy państwowej. Omówione zostały kwestie dotyczące działań wspólnych patroli i przeprowadzania kontroli w rejonach przygranicznych. Podsumowano również bieżącą działalność oraz funkcjonowanie Centrów Współpracy Policyjnej i Celnej, oraz dokonano uzgodnień na temat dalszej międzynarodowej  współpracy.

  • 20210930-1-1
    20210930-1-1
  • 20210930-1-2
    20210930-1-2
do góry