Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nie dotarli do celu swojej podróży - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie dotarli do celu swojej podróży

Jesionowska Katarzyna
19.07.2021

W ciągu minionego weekendu na pyrzowickim lotnisku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali Syryjczyka, który posłużył się sfałszowanym dokumentem oraz poszukiwanych Polaków i Nigeryjczyka.

16 lipca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali jednego z pasażerów rejsowego samolotu z Aten (Grecja). Mężczyzna przedstawił do kontroli cypryjski dowód osobisty. Dokument ten wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy co do jego autentyczności. W trakcie czynności sprawdzających ustalono, iż dowód osobisty jest podrobiony. Osoba, która posłużyła się nim w trakcie kontroli ostatecznie okazała swój oryginalny paszport. Jego właścicielem okazał się 32-letni obywatel Syrii. Cudzoziemcowi przedstawiono zarzuty przekroczenia granicy RP wbrew obowiązującym przepisom przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się tożsamością innej osoby oraz posłużenia się podrobionym dokumentem jako autentycznym. Syryjczyk przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz złożył wyjaśnienia. Wobec cudzoziemca wszczęte zostało postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązującej go do powrotu.

Tego samego dnia funkcjonariusze SG zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy stawili się do odprawy granicznej samolotów lecących do Bułgarii. Nigeryjczyk lecący do Warny figurował w dostępnych bazach danych jako osoba poszukiwana za przestępstwa przeciwko mieniu. 27-latek został zatrzymany, a następnie przekazany funkcjonariuszom Policji. Natomiast Polak udający się tego dnia do Burgas, był poszukiwany listem gończym, wydanym przez żywiecki sąd, w celu odbycia kary pozbawienia wolności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. 42-latek został zatrzymany, a następnie osadzony w zakładzie karnym.

18 lipca do Antalyi (Turcja) nie poleciało kolejnych dwóch Polaków. Jeden z nich był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, a drugi z uwagi na konieczność odbycia zastępczej kary aresztu, zasądzonej za popełnienie wykroczenia. Ten pierwszy został zatrzymany, a następnie osadzony w areszcie śledczym. Drugi z mężczyzn skorzystał z możliwości wpłaty na konto właściwego sądu grzywny w wysokości 3 600 złotych unikając w ten sposób kary aresztu.

do góry