Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Prawie 150 Ukraińców pracowało niezgodnie z przepisami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Prawie 150 Ukraińców pracowało niezgodnie z przepisami

Jesionowska Katarzyna
06.07.2021

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili w pszczyńskiej agencji pracy tymczasowej 147 przypadków nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcom.

5 lipca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy w jednej z pszczyńskich agencji pracy tymczasowej. W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono naruszenia w procesie powierzania i wykonywania pracy wobec polskiego pracodawcy i 147 obywateli Ukrainy. 110 obywateli Ukrainy wykonywało pracę bez odpowiedniego zezwolenia na pracę, a jeden z nich nie posiadał przy tym ważnego tytułu pobytowego. Polski pracodawca powierzył wykonywanie pracy 37 Ukraińcom bez zawarcia z nimi umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej w odpowiedniej formie. Dodatkowo właściciel podmiotu gospodarczego powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcom nie dopełnił wszelkich niezbędnych formalności w określonym przepisami terminie wobec 42 obcokrajowców.

Właściciel firmy naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiemu przedsiębiorcy za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcom grozi kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

Postępowanie w sprawie o popełnione wykroczenie w przedmiocie nielegalnego powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom będzie kontynuowane.

do góry