Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Uroczyste ślubowanie patronackich klas Straży Granicznej w Tarnowskich Górach i Raciborzu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste ślubowanie patronackich klas Straży Granicznej w Tarnowskich Górach i Raciborzu

16.06.2021 Jesionowska Katarzyna

Uczniowie klas pierwszych o profilu Straży Granicznej dwóch szkół średnich na terenie województwa śląskiego wzięli udział w uroczystym ślubowaniu.

Zgodnie z projektem dydaktycznym Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 1 września 2020 roku uczniowie tych szkół rozpoczęli kształcenie w klasie o profilu Straży Granicznej, która stanowi innowację pedagogiczną. Klasa w Tarnowskich Górach liczy 21 uczniów, natomiast w szkole w Raciborzu funkcjonują dwie klasy liczące po 21 i 24 uczniów.

Z powodu sytuacji epidemicznej dopiero wczoraj pierwszoklasiści ze szkoły w Tarnowskich Górach mogli wypowiedzieć rotę ślubowania. Ich rówieśnicy ze szkoły w Raciborzu uczynili to 1 czerwca.

W obu uroczystościach brał udział Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. Wśród zaproszonych do Raciborza gości znaleźli się Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs oraz Dyrektor Departamentu Edukacji Nauki i Współpracy z Młodzieżą Danuta Maćkowska. W ceremonii w Tarnowskich Górach uczestniczył Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego Sebastian Nowak, rodziny uczniów, grono pedagogiczne oraz uczniowie starszych klas.

Podczas uroczystości Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek, Dyrektor ZSOMS w Raciborzu dr Ludmiła Nowacka (w Raciborzu) oraz Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II mgr Małgorzata Grzesiakowska (w Tarnowskich Górach) wręczyli uczniom akty ślubowania i berety. W dalszej części ceremonii,  obie panie otrzymały z rąk Komendanta ŚlOSG „Medal zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej”. Identyczne wyróżnienie odebrała w Raciborzu Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Danuta Maćkowska.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Śląskim Oddziałem Straży Granicznej i Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach podpisano 24 lutego 2020 roku, natomiast 7 kwietnia 2020 roku również pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Od 1 września ubiegłego roku w tych szkołach realizowany jest program nauczania opracowany przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach przedmiotu uzupełniającego „Ochrona granicy państwowej z elementami prawa”. Zarówno w Tarnowskich Górach jak i w Raciborzu klasy te cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem młodzieży. Obydwie szkoły planują rekrutację uczniów chcących podjąć kształcenie w klasie o profilu Straży Granicznej w roku szkolnym 2021/2022.

do góry