Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrzymano 5 cudzoziemców w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano 5 cudzoziemców w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy

Szymon Mościcki
11.01.2021

8 stycznia funkcjonariusze bielskiej placówki zatrzymali na dworcu PKP w Bielsku-Białej 5 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Czech do Polski.

Patrol Straży Granicznej wylegitymował na bielskim dworcu PKP pięciu cudzoziemców. Informację o obecności obcokrajowców przekazała funkcjonariuszka placówki, która w czasie wolnym od służby  przebywała na terenie dworca kolejowego. Cudzoziemcy do kontroli okazali dokumenty potwierdzające, że złożyli na terenie Rumunii wnioski o status uchodźcy. Dokumenty te ważne są tylko na terytorium Rumunii i nie uprawniają do przekraczania granicy, ani do pobytu w Polsce. Funkcjonariusze ustalili, że są to czterej obywatele Afganistanu i jeden Irańczyk, którzy do Polski dostali się nielegalnie, w transporcie jadącym z Bułgarii poprzez Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. Liczyli, że ciężarówką dojadą do krajów Europy Zachodniej. Cudzoziemcom przedstawiono zarzut przekroczenia granicy z Czech do Polski wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Wszyscy przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia.

Ponadto na podstawie decyzji sądu, obcokrajowcy zostali umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. W związku z tym, że złożyli oni na terytorium Rumunii wnioski o ochronę międzynarodową, istnieją okoliczności uzasadniające przekazanie ich do tego kraju na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

do góry