Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrzymana za brak tytułu pobytowego posiadała w bagażu podrobiony czeski dowód osobisty - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymana za brak tytułu pobytowego posiadała w bagażu podrobiony czeski dowód osobisty

Jesionowska Katarzyna
15.10.2020

W wyniku przeprowadzonej 13 października kontroli legalności pobytu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zatrzymali obywatelkę Białorusi.

W czasie kontroli, która miała miejsce w Katowicach, cudzoziemka okazała jedynie swój białoruski paszport. Wobec tego, iż kobieta przebywała na terytorium Polski bez ważnej wizy lub innego tytułu pobytowego została zatrzymana. W trakcie dalszych czynności służbowych, w wyniku obszukania bagażu cudzoziemki, ujawniono podrobiony czeski dowód osobisty. Kobieta przyznała się, iż miała zamiar wykorzystać ten dokument w urzędzie wojewódzkim w celu uzyskania legalnego zatrudnienia i pobytu na terytorium RP. W związku z tym, iż cudzoziemka dostarczyła poleconym osobom potrzebne do podrobienia czeskiego dowodu osobistego dane personalne oraz zdjęcie ze swoim wizerunkiem usłyszała zarzut pomocnictwa. Kolejny zarzut przedstawiony kobiecie to czynienie przygotowań do posłużenia się podrobionym czeskim dowodem osobistym. Białorusinka przyznała się do zarzucanych jej czynów i dobrowolnie poddała się odpowiedzialności karnej. Po uzgodnieniu z Prokuratorem Rejonowym w Rudzie Śląskiej została ukarana karą grzywny w wysokości 500 złotych. Z kolei za przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadając do tego tytułu prawnego została ukarana mandatem w wysokości 200 złotych. Wydano jej także decyzję zobowiązującą ją do powrotu oraz orzeczono wobec niej zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen na okres 2 lat.

do góry