Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Studenci wyższych uczelni na praktykach w Śląskim Oddziale Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Studenci wyższych uczelni na praktykach w Śląskim Oddziale Straży Granicznej

Szymon Mościcki

W dniu dzisiejszym zakończyły się praktyki studenckie realizowane w Śląskim Oddziale Straży Granicznej. 10 sierpnia dziewięcioro studentów kształcących się na śląskich wyższych uczelniach na kierunkach bezpieczeństwo państwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe rozpoczęło swe praktyki w reżimie sanitarnym.

Podczas pobytu w Komendzie Śląskiego Oddziału SG studenci mieli okazję zapoznać się m. in. z historią i tradycjami polskich formacji granicznych, strukturą organizacyjną i zadaniami Straży Granicznej, ogólnymi tendencjami nielegalnej migracji, jak również przybliżono im podstawy wyszkolenia strzeleckiego wraz z obsługą broni pneumatycznej. Zostali zaznajomieni także z zasadami rekrutacji do służby w Straży Granicznej oraz procesem szkolenia i rozwoju zawodowego funkcjonariusza.

Studenci w ramach praktyk mieli również okazję zobaczyć miejsca, gdzie dawniej mieściły się strażnice i graniczne placówki kontrolne. W byłej strażnicy w Krzanowicach obecnie mieści się Izba Regionalna, gdzie w jednym z pomieszczeń znajdują się eksponaty związane ze Strażą Graniczną. Tam emerytowany funkcjonariusz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, a obecnie wiceburmistrz Krzanowic, Pan Jarosław Gałkowski barwnie opowiedział młodzieży o historii i tradycjach Straży Granicznej.

W trakcie trwania praktyk studenci przebywali także w poszczególnych placówkach Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. W Placówkach Straży Granicznej w Bielsku-Białej, Opolu oraz Rudzie Śląskiej, w skład której wchodzi Grupa Zamiejscowa w Sosnowcu, poznali przebieg linii granicy państwowej i sposoby jej oznakowania, specyfikę realizowanych zadań służbowych oraz podstawowe zagrożenia jakie występują w terytorialnym zasięgu działania danej placówki. Podczas wizyty w Placówce Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach, która obejmuje również Grupę Zamiejscową w Częstochowie, studenci mogli obserwować jak wygląda kontrola ruchu granicznego. Pokazano im również sprzęt i wyposażenie wykorzystywane do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym o charakterze pirotechnicznym.

do góry