Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrudniał cudzoziemców niezgodnie z przepisami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrudniał cudzoziemców niezgodnie z przepisami

Szymon Mościcki
24.06.2020

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili polskiego pracodawcę, który nielegalnie powierzył pracę 54 obywatelom Ukrainy.

23 czerwca zakończyła się kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców prowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej w firmie mającej siedzibę w Katowicach. W wyniku kontroli ujawniono polskiego pracodawcę, który nielegalnie powierzył wykonywanie pracy 54 Ukraińcom. Obcokrajowcy wykonywali pracę na warunkach niezgodnych z posiadanymi przez nich oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy. Tym samym pracodawca naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Teraz zostanie wobec niego skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Grozi mu grzywna od 1 000 złotych do 30 000 złotych.

do góry