Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Obywatel Ukrainy trzykrotnie zmieniał tożsamość - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatel Ukrainy trzykrotnie zmieniał tożsamość

Jesionowska Katarzyna
22.06.2020

19 czerwca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach dokonali zatrzymania Ukraińca, który posługiwał się w Polsce trzema tożsamościami.

W toku prowadzonego dochodzenia ustalono, że zatrzymany cudzoziemiec, aby ominąć ciążący na nim zakaz wjazdu do Polski oraz w celu uniknięcia kary pozbawienia wolności orzeczonej w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, trzykrotnie zmieniał swoje dane osobowe. Cudzoziemcowi postawiono zarzut nielegalnego przekroczenia granicy przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się podczas przekraczania granicy dokumentem paszportowym na zmienione dane osobowe. Wobec obywatela Ukrainy wszczęto także postepowanie administracyjne zmierzające do zobowiązania go do przymusowego opuszczenia terytorium RP. Ponadto w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy naszego kraju, cudzoziemiec na mocy postanowienia sądu, na 3 miesiące został umieszczony w strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

do góry