Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Obywatele Brazylii, Wietnamu oraz Maroka bez ważnych tytułów pobytowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatele Brazylii, Wietnamu oraz Maroka bez ważnych tytułów pobytowych

Szymon Mościcki

Efektem działań funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu minionego weekendu było ujawnienie 4 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej w trakcie kontroli legalności pobytu cudzoziemców ujawnili w miejscowości Gorzyczki na autostradzie A1 dwoje obywateli Wietnamu (mężczyznę i kobietę).  Cudzoziemcy nielegalnie wjechali na terytorium Polski. Wietnamczyk posiadał przy sobie paszport oraz nieważne słowackie zezwolenie na pobyt. Dokumenty nie uprawniały go do wjazdu oraz pobytu na terytorium RP. Po sprawdzeniach okazało się, że złożył on wniosek o przedłużenie czasowego pobytu na terytorium  Słowacji. W związku z tym został pouczony o niezwłocznym opuszczeniu terytorium naszego kraju. Z kolei obywatelka Wietnamu posiadała przy sobie tylko wietnamski paszport. Nie posiadała innego ważnego dokumentu, który uprawniałby ją do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. W związku z tym została zatrzymana, a wobec niej wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Ponadto obywatele Wietnamu zostali ukarani mandatami karnymi w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom.

Obywatel Brazylii został zatrzymany w Pilicy (pow. zawierciański)  przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach. Cudzoziemiec w trakcie kontroli nie posiadał dokumentów uprawniających do wjazdu oraz pobyt na terytorium RP. W stosunku do Brazylijczyka wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Ostatniego cudzoziemca – obywatela Maroko zatrzymali w miejscowości Kończyce Wielkie   funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej. Cudzoziemiec w trakcie kontroli nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów. Obecnie w stosunku do niego prowadzone są czynności zmierzające do potwierdzenia jego tożsamości i obywatelstwa.

do góry