Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Akcja zbiórki krwi „Na Straży Życia” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akcja zbiórki krwi „Na Straży Życia”

Jesionowska Katarzyna

Od 1 maja do 15 czerwca prowadzona była zbiórka krwi pod hasłem „Na Straży Życia”. Włączyli się w nią również funkcjonariusze i pracownicy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Patronat honorowy nad akcją objął Komendant Główny Straży Granicznej. Akcja miała charakter ogólnopolski. Funkcjonariusze i pracownicy ŚlOSG, ich rodziny, znajomi a także zaprzyjaźnione służby mundurowe oddawali krew w sposób stacjonarny. W związku ze stanem epidemicznym w naszym kraju zrezygnowano z organizowania akcji wyjazdowych. Krwiodawcy oddawali krew indywidulanie w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także w ich filiach. Do akcji przyłączył się także Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wraz ze swoim Zastępcą. Ogółem zebrano ponad 20 litrów cennego leku jakim jest krew. Ozdrowieńcy ze ŚlOSG, którzy zachorowali na COVID-19 i są już zdrowi, oddają regularnie osocze. Do tej pory oddali oni już ponad 3600 mililitrów osocza,  zawierającego przeciwciała wspomagające leczenie chorych na COVID-19.

do góry