Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Podziękowania od Dyrektora Średniej Szkoły Specjalistycznej Korpusu Policji w Pezinoku dla Pana Marka Klisia - tłumacza języka słowackiego - pracownika ŚlOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podziękowania od Dyrektora Średniej Szkoły Specjalistycznej Korpusu Policji w Pezinoku dla Pana Marka Klisia - tłumacza języka słowackiego - pracownika ŚlOSG

Mitas Łukasz
04.02.2020

W minionym tygodniu Pan Marek Kliś, jako tłumacz języka słowackiego, wspólnie z funkcjonariuszami Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu był z wizytą w Średniej Specjalistycznej Szkole Korpusu Policji Republiki Słowackiej w Pezinoku. Podczas tej wizyty Pan Marek Kliś otrzymał od Dyrektora Średniej Szkoły Specjalistycznej Korpusu Policji w Pezinoku plk. Ladislava Dovičoviča podziękowania za współpracę i ogromne zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące wspólnych patroli polsko – słowackich.

***

Podstawą właściwej współpracy międzynarodowej jest prawidłowa komunikacja warunkująca nawiązanie i podtrzymanie kontaktów z partnerami zagranicznymi. W związku z tym, aby współpraca mogła  skutecznie funkcjonować, niezbędna jest znajomość języków obcych. W tego rodzaju komunikacji w Śląskim Oddziale Straży Granicznej od blisko 20 lat bierze udział Pan Marek Kliś, doświadczony tłumacz języka słowackiego. Wykonuje on tłumaczenia na rzecz jednostek Straży Granicznej, a jako tłumacz bierze udział między innymi w spotkaniach Głównych Pełnomocników Granicznych i Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji, w spotkaniach Polsko - Słowackiej Komisji Granicznej, w pracach Grupy Technicznej Polsko - Słowackiej Komisji Granicznej oraz w spotkaniach, warsztatach i wizytach oficjalnych Szkoły Policji Republiki Słowackiej w Pezinoku oraz Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej.

do góry