Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Ukrainiec zamierzał posłużyć się węgierskim dowodem osobistym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ukrainiec zamierzał posłużyć się węgierskim dowodem osobistym

Mitas Łukasz
04.02.2020

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zatrzymali obywatela Ukrainy, który posiadał podrobiony węgierski dowód osobisty i zamierzał się nim posługiwać.

Do zdarzenia doszło 1 lutego w Gorzyczkach, podczas kontroli autokaru na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Mężczyzna przedstawił do kontroli ukraiński paszport z polską wizą z prawem do pracy. Okazało się, że pracy tej w Polsce nie podjął, lecz wyjechał do Czech gdzie mieszkał i pracował. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili u kontrolowanego Ukraińca kolejny dokument. Był to węgierski dowód osobisty z jego fotografią i danymi osobowymi. Po analizie dokumentu okazało się, że jest on podrobiony. Cudzoziemiec przyznał, że dokument kupił na terytorium Czech od bliżej nieznanej mu osoby za kwotę 200 euro. Węgierski dowód osobisty miał mu pomóc w załatwieniu legalnej pracy na terytorium Unii Europejskiej.

W związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów cudzoziemiec usłyszał zarzut. Przyznał się do niego i dobrowolnie poddał się karze. Jednocześnie Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał Ukraińcowi decyzję zobowiązującą go do powrotu. Mężczyzna otrzymał również czasowy zakaz wjazdu na terytorium państw Schengen.

  • podrobiony węgierski dowód osobisty
    podrobiony węgierski dowód osobisty
do góry