Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Akt oskarżenia przeciwko członkom grup przestępczych handlujących dopalaczami oraz narkotykami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akt oskarżenia przeciwko członkom grup przestępczych handlujących dopalaczami oraz narkotykami

Walczak Katarzyna
13.01.2020

Skierowanie do sądu aktu oskarżenia przeciwko dwóm grupom przestępczym zajmującym się handlem dopalaczami to efekt śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach.

30 grudnia 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku akt oskarżenia przeciwko 20 osobom, oskarżonym o popełnienie szeregu przestępstw związanych z handlem narkotykami oraz środkami zastępczymi tzw. „dopalaczami”, których zażycie stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia zażywającego, a także tzw. praniem brudnych pieniędzy. Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 48 przestępstw, w tym m.in. z art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tj. niezgodny z ustawą przywóz, wywóz, przewóz albo wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę środków odurzających lub substancji.

W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że pochodzący z Gliwic i Częstochowy członkowie dwóch współpracujących ze sobą zorganizowanych grup przestępczych w latach 2014 – 2017 wprowadzili do obrotu nie mniej niż 314 kg tzw. „dopalaczy” oraz nie mniej niż 3 kg substancji psychotropowych. Działalność przestępcza prowadzona była na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niderlandów i Norwegii. Sprzedaż substancji psychoaktywnych prowadzona była za pośrednictwem pięciu sklepów internetowych oraz w sprzedaży bezpośredniej, mającej postać zarówno detaliczną jak i hurtową. Działalność obu grup przestępczych zorganizowana była na wzór przedsiębiorstwa. Poszczególni członkowie grupy realizowali przydzielone im przez osoby zarządzające role: kurierów, magazynierów, ochroniarzy. W działalności przestępczej do transferu i legalizowania zysków wykorzystano także osoby oraz polskie i zagraniczne spółki prawa handlowego pełniące role tzw. „słupów”. Część zysków z przestępczej działalności lokowana była także w kryptowalucie bitcoin. Z przestępczego procederu w całym okresie działalności obu grup osiągnięta została korzyść majątkowa w łącznej wysokości przekraczającej 5 milionów złotych.

Działalność jednej z grup przestępczych objętej śledztwem polegała również na wytwarzaniu tzw. „dopalaczy”. W procesie tym do nasączonego szkodliwą dla zdrowia substancją psychoaktywną podkładu z suszu roślinnego dodawano szereg innych spajających składników, w tym kleju arabskiego. W ten sposób wyprodukowano nie mniej niż 20 kg „dopalaczy”, sprzedanych następnie za pośrednictwem jednego ze sklepów internetowych.

W toku postępowania ustalono, że szereg osób, które zażyły sprzedane im „dopalacze” odczuła negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Niektóre z tych osób poddać się musiały hospitalizacji. 

Podczas przeprowadzonych w śledztwie czynności przeszukania magazynów, mieszkań i środków transportu członków obu grup przestępczych zabezpieczono niemal 45 kg tzw. „dopalaczy” oraz 5 kg substancji psychotropowych i środków odurzających, w tym konopi indyjskich, haszyszu oraz kokainy, które przeznaczone były do sprzedaży. Czynności te wykonano m. in. w ramach współpracy z czeskimi organami ścigania. Na mieniu oskarżonych m. in. w postaci pieniędzy i kryptowalut, dokonano zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości niemal 200 000 zł. W trakcie śledztwa wobec 8 oskarżonych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Poszczególnym oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności odpowiednio do 8, 12 i 15 lat.

Na ten temat pisaliśmy tutaj:

https://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/24241,Rozprowadzali-narkotyki-i-dopalacze.html?search=301997608720

 

do góry