Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kolejne warsztaty w ramach projektu pod nazwą „Bieżąca wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy polskimi i czeskimi służbami migracyjnymi podstawą bezpieczeństwa na terenach przygranicznych”. Projekt realizowany jest przez Śląski Oddział Straży Granicznej. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejne warsztaty w ramach projektu pod nazwą „Bieżąca wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy polskimi i czeskimi służbami migracyjnymi podstawą bezpieczeństwa na terenach przygranicznych”. Projekt realizowany jest przez Śląski Oddział Straży Granicznej.

02.12.2019 Mitas Łukasz

 • wizyta w ośrodkach dla cudzoziemców
  wizyta w ośrodkach dla cudzoziemców
 • wizyta w ośrodkach dla cudzoziemców
  wizyta w ośrodkach dla cudzoziemców
 • warsztaty w Ustroniu
  warsztaty w Ustroniu
 • warsztaty w Ustroniu
  warsztaty w Ustroniu

18 listopada delegacja Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na czele z Komendantem płk. SG Adamem Jopkiem odbyła wizytę studyjną w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców w miejscowości Vyšní Lhoty oraz w otwartym ośrodku pobytowym dla cudzoziemców w Haviřovie. Oba ośrodki są położone w Czechach, na terenie województwa morawsko-śląskiego, które graniczy z Polską. Podczas wizyty przedstawiciele naszego oddziału zostali zapoznani ze strukturą, zadaniami oraz infrastrukturą odwiedzanych ośrodków.

Kolejne warsztaty odbyły się w dniach 25 - 27 listopada w Ustroniu. Skierowane były one do osób zajmujących się analizą ryzyka w Śląskim Oddziale Straży Granicznej oraz w Policji Republiki Czeskiej. Uczestników szkolenia przywitał Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. Warsztaty miały na celu zacieśnienie współpracy służb w zakresie wymiany informacji oraz analizy ryzyka. Na spotkaniu omówiono sytuację nielegalnej migracji w Polsce i Czechach, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-czeskiego pogranicza. Przedstawiono rozwiązania dotyczące analizy ryzyka oraz sposób wykorzystywania jej na poziomie taktycznym w Placówkach Straży Granicznej i inspektoratach czeskiej Policji. W warsztatach uczestniczyli również przedstawiciele pionów operacyjno-śledczych, którzy omówili zagadnienie przestępczości z zakresu nielegalnej migracji. Na zakończenie podsumowano prace nad polsko-czeskim raportem dotyczącym nielegalnej migracji, który będzie produktem końcowym projektu.

 

 

do góry