Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kolejni cudzoziemcy pracowali nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejni cudzoziemcy pracowali nielegalnie

Mitas Łukasz
28.11.2019

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej zatrzymali w powiecie cieszyńskim 3 nielegalnie pracujących cudzoziemców.

27 listopada, w wyniku zakończonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 3 obywateli Ukrainy. Mężczyźni zatrudnieni byli jako pracownicy budowlani w firmie znajdującej się na terenie powiatu cieszyńskiego. Obcokrajowcy nie posiadali wymaganych zezwoleń na pracę ani oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, nie mieli również umów o pracę.

Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej wydał obywatelom Ukrainy decyzje zobowiązujące do powrotu. Ponadto wszyscy zatrzymani zostali ukarani mandatami karnymi. Właścicielowi firmy, który nielegalnie powierzył pracę Ukraińcom, grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych.

do góry