Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrzymano 14 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano 14 cudzoziemców

Walczak Katarzyna
18.11.2019

W miniony weekend funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 14 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w naszym kraju przepisy.

Cudzoziemcy zostali zatrzymani w Opolu, Rzędziwojowicach, Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach, Żorach i Częstochowie, w wyniku prowadzonych kontroli legalności pobytu. Wśród zatrzymanych było trzynaścioro obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Chin.

Dziewięcioro zatrzymanych obywateli Ukrainy wykorzystywało posiadane wizy niezgodnie z ich przeznaczeniem. Wizy z prawem do pracy w Polsce potrzebowali po to, żeby wjechać na terytorium państw Schengen. Dwóch obywateli Chin i jeden obywatel Ukrainy przebywali w naszym kraju bez ważnych dokumentów pobytowych, natomiast dwoje zatrzymanych obywateli Ukrainy przeterminowało swój pobyt na terytorium strefy Schengen.

W związku z naruszeniem przepisów ustawy o cudzoziemcach większość zatrzymanych obcokrajowców otrzymała już decyzje zobowiązujące do powrotu. Orzeczono również wobec nich czasowy zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen.

do góry