Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej

15.11.2019 Walczak Katarzyna

15 listopada w Raciborskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej.

Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji ojczyzny oraz funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, którą 14 listopada odprawił w Kaplicy raciborskiego Zamku Piastowskiego Kapelan Śląskiego Oddziału SG ppor. SG Artur Suska wspólnie z Proboszczem Parafii św. Jana Chrzciciela w Raciborzu księdzem Jerzym Hetmańczykiem. We mszy współuczestniczył Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas.

W Raciborzu kolejny już raz uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej zorganizowany został wspólnie przez raciborskie służby mundurowe – Straż Graniczną, Policję, Straż Pożarną, Służbę Więzienną, Straż Miejską i Lasy Państwowe.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Wojska Polskiego, Służby Ochrony Kolei. Obecni byli także parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele śląskich, opolskich i raciborskich urzędów, instytucji, placówek kulturalno-oświatowych, dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Raciborzu, klasy mundurowe z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek.

W trakcie uroczystości funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji, Lasów Państwowych, Służby Więziennej otrzymali odznaczenia, wyróżnienia, nagrody, podziękowania oraz mianowania na kolejne stopnie służbowe, jako wyraz wdzięczności za codzienny trud w służbie i pracy.

Podczas apelu jeden funkcjonariusz Straży Granicznej otrzymał medal „Za Długoletnią Służbę”, który na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Prezydent RP Andrzej Duda. Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej”, który nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczono sześć osób, natomiast Komendant Główny Straży Granicznej nadał siedmiorgu funkcjonariuszom ŚlOSG Odznakę Straży Granicznej.

Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża został wyróżniony Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek, natomiast dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymali Odznakę Honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

W dowód uznania za wsparcie udzielane Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej płk SG Adam Jopek oraz płk SG Dariusz Bukowski wręczyli „Medale Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej”. Otrzymali je: insp. Rafał Kochańczyk – Komendant Szkoły Policji w Katowicach, mł. bryg. Andrzej Małysiak – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, płk Radomir Jurok – Pełnomocnik Graniczny Republiki Czeskiej, dr Ksawery Jasiak – Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu Delegatura w Opolu, płk rez. Marek Głuszczak – były Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wyróżnienia i podziękowania za ogromne zaangażowanie i profesjonalizm w codziennej pracy otrzymali również pracownicy cywilni Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Listy gratulacyjne od Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz nagrody Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu otrzymało dwóch strażaków i świadek wypadku, którzy wykazali się wzorową postawą oraz uratowali ludzkie życie.

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów uhonorował pięciu policjantów „Medalem Krzyż Niepodległości z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości i 100. rocznicy Powstania Policji”.

Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie za godne reprezentowanie Służby Leśnej jeden strażnik leśny otrzymał wyróżnienie za zdobycie III miejsca w I Mistrzostwach Polski w siłowaniu się na rękę.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na wyższe stopnie służbowe w Straży Granicznej zostało awansowanych 85 funkcjonariuszy, w tym w korpusie oficerskim 6, w korpusie chorążych 30, a w korpusie podoficerskim 49.

Zwieńczeniem uroczystości były występy artystyczne przygotowane przez dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Raciborzu.

do góry