Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrzymano 13 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano 13 cudzoziemców

Mitas Łukasz
29.10.2019

W ciągu ostatnich kilku dni funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 12 obywateli Ukrainy i obywatela Gruzji. Cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

Kontrole legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzone w Cieszynie, Gorzyczkach,  Opolu, Pyrzowicach, Raciborzu, Rzędziwojowicach i Żorach doprowadziły do zatrzymania dwanaściorga obywateli Ukrainy oraz obywatela Gruzji. Siedmioro Ukraińców wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego (m.in. odwiedziny u znajomych za granicą). Kolejnych czworo Ukraińców i Gruzin przeterminowało pobyt na terytorium państw Schengen. Ostatni zatrzymany obywatel Ukrainy przebywał na terenie naszego kraju bez dokumentów uprawniających do legalnego pobytu.

W stosunku do cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

do góry