Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 10 cudzoziemców przeterminowało pobyt - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

10 cudzoziemców przeterminowało pobyt

Mitas Łukasz
10.10.2019

Obcokrajowcy, którzy nie opuścili terytorium państw Schengen po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu, zostali zatrzymani w ciągu ostatnich trzech dni przez funkcjonariuszy ŚlOSG.

Do zatrzymania wszystkich dziesięciorga cudzoziemców doszło podczas kontroli legalności pobytu prowadzonych w Bielsku – Białej, Gorzycach, Pyrzowicach, Pszczynie oraz Dziergowicach. Wśród zatrzymanych było sześcioro obywateli Ukrainy i czworo obywateli Gruzji. Cudzoziemcy wjechali na terytorium Schengen w ruchu bezwizowym, przedstawiając do kontroli paszporty biometryczne. Ich pobyt nie mógł przekroczyć 90 dni. Jednak w trakcie kontroli okazało się, że każdy z nich przekroczył dopuszczalny okres pobytu.

W związku z zaistniałą sytuacją Straż Graniczna wszczęła w stosunku do cudzoziemców postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

do góry