Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Pracowity weekend funkcjonariuszy ŚlOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowity weekend funkcjonariuszy ŚlOSG

Mitas Łukasz
07.10.2019

Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali czternaścioro cudzoziemców naruszających obowiązujące w Polsce przepisy oraz pięcioro poszukiwanych obywateli Polski.

Wśród zatrzymanych cudzoziemców było dziesięcioro obywateli Ukrainy, troje obywateli Gruzji oraz obywatel Algierii. Sześcioro Ukraińców oraz Algierczyk wykorzystywali posiadane wizy niezgodnie z celem ich wydania. Przeterminowany pobyt na terytorium Schengen był powodem zatrzymania kolejnych troje Ukraińców oraz troje Gruzinów. Dane osobowe ostatniej zatrzymanej obywatelki Ukrainy figurowały w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP. Została ona wcześniej skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa skarbowe. Wszyscy zatrzymani obcokrajowcy na mocy wydanych przez Straż Graniczną decyzji zostali zobowiązani do powrotu.

Na katowickim lotnisku zatrzymano pięcioro poszukiwanych obywateli Polski. Trzech z nich przyleciało do Polski, a dwoje chciało z Polski wylecieć. Podczas kontroli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach ustalili, że Polacy byli poszukiwani między innymi za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego oraz oszustwa. Jedną osobę poszukiwaną przekazano Policji, drugą osadzono w zakładzie karnym, natomiast trzy uwolniły się od kary poprzez wpłacenie zasądzonej grzywny.

do góry