Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrzymano kolejnych cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano kolejnych cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie

Mitas Łukasz
02.10.2019

11 obywateli Ukrainy, obywatela Białorusi, obywatelkę Wietnamu oraz obywatela Turcji zatrzymali funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej podczas ostatnich kilku dni.

Do zatrzymania cudzoziemców doszło podczas prowadzonych kontroli legalności pobytu. Na terenie województwa śląskiego funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej, Katowicach – Pyrzowicach oraz Rudzie Śląskiej zatrzymali jedenaścioro obcokrajowców. Pięcioro obywateli Ukrainy przeterminowało pobyt na terytorium państw Schengen, w tym jeden z nich o prawie dwa lata. Kolejnych troje Ukraińców wykorzystywało posiadane wizy niezgodnie z celem wydania. Dokumenty, które uprawniały ich do pracy w Polsce, wykorzystali między innymi do tego aby wyjechać do Niemiec. Zatrzymana obywatelka Wietnamu nie posiadała ważnej wizy ani innego dokumentu pobytowego uprawniającego ją do wjazdu i pobytu na terytorium RP. W trakcie kontroli prowadzonej wobec Białorusina funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna nie wykonał decyzji zobowiązującej go do opuszczenia Polski. Ostatni zatrzymany na Śląsku cudzoziemiec - obywatel Turcji nie posiadał dokumentów zezwalających mu na legalne wykonywanie pracy.

Natomiast na Opolszczyźnie funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu zatrzymali trzech obywateli Ukrainy. Dwóch z nich posiadało wizy z prawem do pracy, lecz nie podjęli oni zatrudnienia w Polsce. Z kolei trzeci Ukrainiec przeterminował swój pobyt na terytorium Schengen.

W związku z naruszeniem przepisów obowiązujących w naszym kraju dziesięcioro cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu, na mocy których muszą opuścić Polskę.

do góry