Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Wspólne patrole polsko - czeskie – szkolenie w ŚlOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wspólne patrole polsko - czeskie – szkolenie w ŚlOSG

Walczak Katarzyna

W dniach 25 – 26 września w komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu zostały przeprowadzone szkolenia w zakresie wspólnych polsko - czeskich patroli.

Wzięli w nich udział funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i funkcjonariusze Policji Republiki Czeskiej, którzy będą pełnić służbę w ramach wspólnych patroli. Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej, Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Prezydium Republiki Czeskiej o wspólnych patrolach przewiduje, że służbę we wspólnych patrolach mogą pełnić funkcjonariusze posiadający przeszkolenie w powyższym zakresie.

Prowadzącymi szkolenia byli wykładowcy z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu i Ośrodka Szkoleń Policji RC Województwa Morawsko-Śląskiego we Frydku Mistku. Inicjatorem szkolenia był Śląski Oddział Straży Granicznej.

Podczas zajęć omówione zostały między innymi zagadnienia dotyczące zasad użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej na terytorium RP i RC, procedury kontroli ruchu drogowego na terytorium RP i RC oraz wybrane przestępstwa i wykroczenia będące we właściwości Straży Granicznej. Uczestnicy szkolenia brali udział również w zajęciach, w trakcie których ćwiczyli praktyczne prowadzenie kontroli drogowej.

do góry