Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 10 cudzoziemców naruszyło przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

10 cudzoziemców naruszyło przepisy

Walczak Katarzyna
26.09.2019

Od początku tygodnia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili i zatrzymali 10 cudzoziemców, którzy przebywali na terytorium naszego kraju niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cudzoziemcy byli kontrolowani przez funkcjonariuszy ŚlOSG na terenie Śląska i Opolszczyzny. Wśród naruszających przepisy cudzoziemców było pięcioro obywateli Ukrainy, obywatel Rosji, obywatel Tunezji, obywatel Arabii Saudyjskiej, obywatel Gruzji i obywatelka Tajlandii. W sześciu przypadkach cudzoziemcy nie posiadali ważnych dokumentów pobytowych bądź przeterminowali swoje pobyty na terytorium państw Schengen. W dwóch kolejnych obcokrajowcy wykorzystywali posiadane wizy z prawem do pracy w Polsce niezgodnie z celem deklarowanym podczas ubiegania się o dokument pobytowy w konsulacie. Jedna cudzoziemka podjęła w naszym kraju pracę, ale nie posiadała wymaganego zezwolenia ani oświadczenia, natomiast dane ostatniego z kontrolowanych cudzoziemców widniały w systemie osób niepożądanych na terytorium RP.

W związku z naruszeniem przepisów Straż Graniczna wszczęła w stosunku do wszystkich cudzoziemców postępowania administracyjne zmierzające do wydania im decyzji zobowiązujących do powrotu. Dziewięcioro z nich otrzymało już decyzje, na mocy których muszą opuścić nasz kraj.

do góry