Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Na Śląsku i Opolszczyźnie zatrzymano 7 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Na Śląsku i Opolszczyźnie zatrzymano 7 cudzoziemców

Walczak Katarzyna
19.09.2019

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu ostatnich trzech dni zatrzymali na terenie województwa śląskiego i opolskiego siedmiu cudzoziemców.

Do zatrzymań cudzoziemców doszło w trakcie prowadzonych kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia. Czterech obywateli Ukrainy zatrzymanych zostało na Opolszczyźnie przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Opolu. Dwóch z nich pracowało nielegalnie w powiecie brzeskim nie posiadając wymaganych zezwoleń na pracę ani oświadczeń. Kolejny kontrolowany obywatel Ukrainy wykorzystywał posiadany dokument pobytowy z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarował podczas składania wniosku wizowego i wjazdu do RP. Dane ostatniego Ukraińca zatrzymanego na Opolszczyźnie figurowały w wykazie osób niepożądanych na terytorium Polski.

Z kolei na Śląsku funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Bielsku – Białej i Katowicach – Pyrzowicach zatrzymali trzech cudzoziemców. Dwóch obywateli Ukrainy i obywatel Mołdawii przeterminowało swój pobyt na terytorium państw strefy Schengen.

Wszystkim zatrzymanym cudzoziemcom za nieprzestrzeganie obowiązujących w naszym kraju przepisów wydane zostały decyzje zobowiązujące do powrotu.

 

do góry