Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 80. rocznica napaści sowietów na Polskę i obchody Dnia Sybiraka - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

80. rocznica napaści sowietów na Polskę i obchody Dnia Sybiraka

Walczak Katarzyna

17 września funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wzięli udział w obchodach 80. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę oraz Dnia Sybiraka.

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek uczestniczył w obchodach 80. rocznicy agresji wojsk sowieckich na Polskę, które odbyły się na Rynku w Opolu. W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, kombatanci, służby mundurowe, uczniowie i mieszkańcy miasta. Przed opolskim Ratuszem oddano hołd ofiarom, złożono kwiaty i zapalono znicze. Komendantowi ŚlOSG towarzyszył Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Opolu mjr SG Jacek Jacków oraz poczet sztandarowy.

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyły się uroczyste obchody Światowego Dnia Sybiraka, których organizatorem był katowicki Związek Sybiraków. Na tych uroczystościach obecny był również Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. Przed uroczystością na cmentarzu przy ulicy Francuskiej pod pomnikiem „Sybiracy-Sybirakom” w Katowicach złożono kwiaty i znicze.

Zdjęcia: ŚlOSG i UMWŚ – Tomasz Żak

do góry