Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Pracowity początek lipca - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowity początek lipca

Mitas Łukasz
05.07.2019

Od początku lipca funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej, Katowicach-Pyrzowicach, Opolu oraz Rudzie Śląskiej zatrzymali 25 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy.

Dwanaścioro zatrzymanych cudzoziemców nie opuściło strefy Schengen po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu. Wśród naruszających przepisy obcokrajowców było dwóch Mołdawian, trzech Gruzinów oraz siedmioro Ukraińców. Dziewięcioro zatrzymanych obywateli Ukrainy wykorzystywało wizy w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Zatrzymane osoby nie stawiły się u polskich pracodawców lub wyjechały za granicę w celach turystycznych. Kolejnych trzech Ukraińców zostało zatrzymanych w związku z nielegalnym wykonywaniem pracy. Natomiast obywatela Pakistanu zatrzymano za niestosowanie się do środków alternatywnych do detencji.

W stosunku do cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne. Większość z nich została zakończona już wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

do góry