Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Wojewódzkie obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wojewódzkie obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego

10.06.2019 Walczak Katarzyna

7 czerwca w Oleśnie odbyły się uroczyste obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego. W obchodach tych uczestniczyli funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

  • Wojewódzkie obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego
    Wojewódzkie obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego
  • Wojewódzkie obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego
    Wojewódzkie obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego
  • Wojewódzkie obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego
    Wojewódzkie obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego

Uroczystości w Oleśnie zorganizowano dla uhonorowania wysiłku podjętego przez naszych rodaków, którzy 100 lat temu walczyli o kształt Rzeczypospolitej oraz dla przypomnienia bohaterstwa ludu śląskiego, szczególnie mieszkańców dzisiejszego województwa opolskiego. To właśnie na tych terenach w nocy z 7 na 8 czerwca 1919 roku w miejscowości Łowoszów wybuchło powstanie oleskie, które było wystąpieniem zbrojnym przeciwko Niemcom i poprzedzało powstania śląskie. 100 lat temu polscy patrioci podjęli walkę militarną w celu włączenia Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego. Pragnieniem życia w granicach odrodzonej po zaborach Rzeczypospolitej były działania powstańcze polskiej ludności, która zamieszkiwała po I wojnie światowej na terenie Górnego Śląska.

W uroczystości zorganizowanej przez Wojewodę Opolskiego oraz Burmistrza Olesna wziął udział  ppłk SG Jerzy Łukasik Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu, który reprezentował Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.  

Źródło i zdjęcia: OUW i ŚlOSG

do góry