Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 11 obywateli Ukrainy otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

11 obywateli Ukrainy otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu

Walczak Katarzyna

Od 1 do 5 czerwca funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 11 Ukraińców, którzy za naruszenie obowiązujących w naszym kraju przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

Jedenaścioro obywateli Ukrainy funkcjonariusze ŚlOSG zatrzymali podczas kontroli legalności pobytu. Kontrole te przeprowadzone zostały na terenie województwa opolskiego i śląskiego w Opolu, Gołuszowicach, Żorach, Cieszynie, Ustroniu, Tychach, Gorzyczkach, Pyrzowicach i Kłobukowicach.

Czworo obywateli Ukrainy wykorzystywało posiadane wizy z prawem do pracy w Polsce w innym celu. Dokumenty pobytowe potrzebne im były po to, żeby wjechać na terytorium państw Schengen. Wśród zatrzymanych było również dwóch obywateli Ukrainy, których dane figurowały w wykazie osób niepożądanych. Następnych czworo Ukraińców przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen, natomiast ostatni z kontrolowanych cudzoziemców pracował w Polsce nielegalnie, ponieważ nie posiadał zezwolenia na pracę.

Za naruszenie obowiązujących w naszym kraju przepisów prawnych wszyscy zatrzymani obywatele Ukrainy otrzymali decyzje administracyjne, na mocy których zostali zobowiązani do powrotu.

do góry