Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Straż Graniczna przypomina - niszczenie znaków granicznych jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, karą ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Straż Graniczna przypomina - niszczenie znaków granicznych jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, karą ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności

Walczak Katarzyna

Od początku 2018 roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili aż 36 przypadków zniszczenia i uszkodzenia znaków granicznych.

Straż Graniczna odpowiada za administrowanie granicy państwowej. Wśród ustawowych zadań i uprawnień Straży Granicznej są również: osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie, ochrona nienaruszalności znaków granicznych oraz urządzeń służących do ochrony granicy państwowej, sporządzanie, aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej kilka razy w roku dokonują przeglądów stanu oznakowania i widoczności przebiegu granicy państwowej z Czechami i Słowacją. Podczas takich przeglądów wielokrotnie ujawniane są przypadki niszczenia i uszkodzenia znaków granicznych. Najczęściej znaki zostają zniszczone sprzętem rolniczym podczas uprawy roli lub dokonywania zbioru plonów podczas żniw na polach graniczących z linią granicy państwowej. W 2018 roku odnotowaliśmy aż 28 takich przypadków, natomiast od początku 2019 roku już 8.

Przypominamy, że zgodnie z art. 277 kodeksu karnego niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, przesuwanie znaków granicznych lub czynienie ich niewidocznymi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

do góry