Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 47. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu w Katowicach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

47. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu w Katowicach

31.05.2019 Walczak Katarzyna

W dniach od 29 do 31 maja w Katowicach odbywała się 47. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu, której gospodarzem była Polska. Komendanta Głównego Straży Granicznej podczas konferencji reprezentował płk SG Adam Jopek Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał gospodarz konferencji w naszym kraju Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który powitał również wszystkich uczestników i zaproszonych gości. Następnie wystąpienia okolicznościowe wygłosili Prezydent‎ Interpolu ‎Kim Jong Yang oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch. Europejska Konferencja Regionalna odbywa się corocznie, a w tym roku Sekretariat Generalny Interpolu zorganizował ją we współpracy z polską Policją.

W tym międzynarodowym wydarzeniu brało udział ponad 170 delegatów z ponad 50 państw członkowskich Interpolu oraz zaproszeni goście. Uczestnicy konferencji zajmowali się przede wszystkim problematyką dotyczącą zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Ponadto podejmowane były kluczowe decyzje dla europejskiego bezpieczeństwa. W trzydniowej konferencji wzięli udział również funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej – ppłk SG Adam Kurek i kpt. SG Przemysław Starczewski. Uczestniczyli oni w pracach polskiej delegacji, w skład której wchodzili także przedstawiciele Policji, ABW i CBA.

Podczas paneli tematycznych oraz spotkań bilateralnych delegaci wymieniali informacje oraz dzielili się swoimi doświadczeniami, a także omawiali kwestie strategiczne związane z regionalną współpracą policyjną w Europie. Tegoroczny program spotkania zakładał skoncentrowanie się na przyjęciu strategicznych priorytetów w walce z europejską przestępczością oraz zaprezentowanie działań Interpolu na tym kontynencie.

Żródło i zdjęcia: Śląska Policja

do góry