Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej

Mitas Łukasz

10 lutego na granicy wewnętrznej została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Kontrola potrwa do 16 lutego. Powodem przywrócenia kontroli granicznej jest odbywające się w tym tygodniu w Warszawie „Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie”.

 • tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej w Cieszynie
  tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej w Cieszynie
 • tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej w Trzebini
  tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej w Trzebini
 • tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej w Gorzyczkach
  tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej w Gorzyczkach
 • tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej w Gorzyczkach
  tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej w Gorzyczkach
 • tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej w Zebrzydowicach
  tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej w Zebrzydowicach

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Takich miejsc jest w sumie aż 287, w tym 264 na granicy lądowej: na granicy z Czechami – 142, ze Słowacją – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12. Pełną listę tych miejsc stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej (…).

W zasięgu terytorialnym Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zostało wyznaczonych 99 miejsc (na terenie województwa śląskiego - 62, na terenie województwa opolskiego - 37), w których można przekraczać granicę państwową.

Kontrola prowadzona jest w sposób wyrywkowy, w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali, Schengenbusów i specjalnych kontenerów, które umożliwiają funkcjonariuszom SG przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym. Kontrolowane są jedynie osoby wjeżdżające do Polski.

Wszyscy odwiedzający Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz udostępnienia do kontroli pojazdu, którym podróżują.

Obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz, jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kontrola na granicy wewnętrznej była tymczasowo przywracana już czterokrotnie - podczas EURO 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013, na Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO w 2016 roku oraz na przełomie listopada i grudnia 2018 z powodu po raz kolejny odbywającego się w Polsce szczytu klimatycznego. Doświadczenie pokazuje, że działania realizowane w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej nie wpływają w sposób istotny na utrudnienia w ruchu na drogach przecinających granicę państwową.

Przekroczenie granicy w miejscu do tego niewyznaczonym jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 500 zł. Decyzję o karze będzie podejmował funkcjonariusz podczas kontroli, każdy przypadek traktując indywidualnie i biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia.

Wykaz miejsc wyznaczonych do przekroczenia granicy na terenie województwa opolskiego i śląskiego

do góry