Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kontrole legalności pobytu zakończone zatrzymaniem 6 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrole legalności pobytu zakończone zatrzymaniem 6 cudzoziemców

Mitas Łukasz
05.02.2019

Pięcioro obywateli Ukrainy i obywatela Rosji zatrzymali wczoraj (04.02) funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej podczas prowadzonych kontroli legalności pobytu.

Cudzoziemcy zostali zatrzymani w Gorzyczkach, Katowicach, Pszczynie i Żorach. Czworo obywateli Ukrainy przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen. Kolejna Ukrainka przebywała w Polsce nielegalnie ponieważ nie posiadała ważnego tytułu pobytowego. Natomiast zatrzymany obywatel Rosji wykorzystywał wizę z prawem do pracy w Polsce w celu innym, niż deklarował podczas składania wniosku wizowego.

Wszyscy zatrzymani cudzoziemcy za naruszenie przepisów obowiązujących w naszym kraju otrzymają decyzje zobowiązujące do opuszczenia terytorium RP.

do góry