Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 6 cudzoziemców i 2 poszukiwanych Polaków zatrzymanych przez Straż Graniczną - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

6 cudzoziemców i 2 poszukiwanych Polaków zatrzymanych przez Straż Graniczną

Maciej Nowak
10.09.2018

W trakcie minionego weekendu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 6 naruszających przepisy obywateli Ukrainy i 2 poszukiwanych przez Policję Polaków.

Do zatrzymań cudzoziemców doszło w wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w Żorach, Knurowie, Mysłowicach i Rzędziwojowicach. Dwóch z zatrzymanych obywateli Ukrainy przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen. Kolejni czterej cudzoziemcy wykorzystywali posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego (m.in. wyjazd za granicę do pracy).

W stosunku do obcokrajowców wszczęto postępowania administracyjne, które we wszystkich przypadkach zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

Dwaj Polacy, którzy zostali zatrzymani na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach, poszukiwani byli przez Policję w celu odbycia kary pozbawienia wolności, w związku z kradzieżą oraz wykroczeniem skarbowym. Jeden z mężczyzn po wpłaceniu grzywny, jako kary zastępczej, został zwolniony, drugiego z zatrzymanych przekazano Policji.

do góry