Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 6 nielegalnie pracujących cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

6 nielegalnie pracujących cudzoziemców

Maciej Nowak
06.07.2018

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 6 cudzoziemców, którzy nielegalnie pracowali na terenie Śląska i Opolszczyzny.

W wyniku zakończonych działań kontrolnych, związanych z wykonywaniem i powierzaniem pracy cudzoziemcom, funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej z Opola i Rudy Śląskiej zatrzymali sześciu cudzoziemców.

Kontrola firmy z branży sadowniczej, przeprowadzona na terenie powiatu nyskiego, zakończyła się zatrzymaniem czworga nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy. Osoby te zatrudnione były w kontrolowanym podmiocie gospodarczym, lecz nie posiadały zezwoleń na pracę ani oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Druga z kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców miała miejsce w Katowicach. Tu również zatrzymani zostali nielegalnie pracujący cudzoziemcy.  Dwaj zatrudnieni obywatele Ukrainy pracowali bez wymaganych dokumentów w jednym z magazynów na terenie miasta.

W stosunku do zatrzymanych osób wszczęto postępowania administracyjne, w wyniku których zobowiązano ich do powrotu. Wobec pracodawców, którzy powierzyli cudzoziemcom pracę, łamiąc w ten sposób przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie.

do góry