Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Od wieku na rzecz ochrony państwa – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego. Konferencje dotyczące obchodów jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Od wieku na rzecz ochrony państwa – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego. Konferencje dotyczące obchodów jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy

05.06.2018 Walczak Katarzyna

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej brali udział w konferencjach zorganizowanych przez Głównego Inspektora Pracy i właściwych wojewodów.

W Katowicach i Opolu zorganizowane zostały konferencje dotyczące obchodów jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy. Honorowy patronat nad konferencjami objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Oficjalnego otwarcia spotkań dokonywał Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński, który w swoich wystąpieniach nawiązał m.in. do bogatej historii inspekcji pracy oraz jej roli w propagowaniu działań w zakresie ochrony pracy.

W konferencjach uczestniczyli parlamentarzyści, wicewojewodowie, przedstawiciele administracji rządowej i samorządu terytorialnego, którzy zaprezentowali zasady współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz jej rolę w systemie ochrony pracy.

W trakcie katowickiej konferencji Naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Makówka omówił ramy prawne oraz praktyczną współpracę pomiędzy Strażą Graniczną a Państwową Inspekcją Pracy.

Obie konferencje wpisują się w cykl szesnastu spotkań w całym kraju, podkreślającym stulecie odzyskania niepodległości i jubileusz utworzenia PIP.

 

 

do góry