Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego PSG w Rudzie Śląskiej -

Nawigacja

PSG w Rudzie Śląskiej

PSG w Rudzie Śląskiej

19.08.2012

 

Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej
ul. Główna 11a, 41-711 Ruda Śląska
tel.: (32) 342 73 00, fax: (32) 342 73 05
e-mail: sdo.RudaSlaska@strazgraniczna.pl

Godziny pracy urzędu: w dni robocze od 7.30 do 15.30
Służba dyżurna: całodobowo

Komendant w Rudzie Śląskiej
ppłk SG Tomasz Muszyński

Grupa Zamiejscowa w Sosnowcu
ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 363 93 00
e-mail:gz.sosnowiec@strazgraniczna.pl

    

Placówka Staży Granicznej w Rudzie Śląskiej została utworzona 15 maja 2010 roku efekcie kolejnego etapu zmian organizacyjnych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej związanych z przystosowaniem do sprawnego i skutecznego wykonywania ustawowych zadań w warunkach Schengen.

Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej ochrania granicę z Republiką Czeską na odcinku 73,80 km. Terytorialny zasięg działania placówki obejmuje: obszar strefy nadgranicznej od znaku granicznego nr I/148a do znaku granicznego nr II/45/6.

Obszar zasięgu terytorialnego PSG w Rudzie Śląskiej wynosi 2 938 km2. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (za 2017 rok) zamieszkuje go 2 085 269 mieszkańców.

Stały rejon odpowiedzialności Placówki SG w Rudzie Śląskiej obejmuje obszar 5 powiatów: raciborski, wodzisławski, gliwicki, mikołowski i rybnicki oraz 11 miast na prawach powiatu: Rybnik, Gliwice, Chorzów, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Zabrze, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice. Łączna powierzchnia terenu wynosi 2 938 km2.

Miastami powyżej 150 tys. mieszkańców, które jednocześnie są miastami na prawach powiatu w terytorialnym zasięgu PSG są:
- Katowice – 296 262,
- Sosnowiec - 204 013
- Gliwice – 181 309,
- Zabrze – 174 349.

Główne szlaki komunikacyjne w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki:

 • A1 - autostrada na odcinku Gorzyczki – Piekary Śląskie, będąca częścią Trans-Europejskiego Korytarza Transportowego E75 łączącego Skandynawię z krajami leżącymi nad morzem Śródziemnym,
 • A4 - autostrada na odcinku Gliwice – Jaworzno, będąca częścią najdłuższej trasy europejskiej E40, zaczynającej się w Calais we Francji, a kończącej w Kazachstanie przy granicy z Chinami,
 • DTŚ - drogowa trasa średnicowa będąca jedyną autostradą w Polsce łączącą centra miast leżących w aglomeracji śląskiej i przebiegająca równolegle do autostrady A4.
 • DK 78 granica państwa – Chałupki – Wodzisław Śląski – Rybnik - Gliwice,
 • DK 81 Katowice – Mikołów – Żory – Skoczów,
 • DK 86 Sosnowiec – Katowice – Tychy,
 • DK nr 88 Strzelce Opolskie – Gliwice – Bytom,
 • DK 94 węzeł Zgorzelec – Bolesławiec – Legnica – Wrocław – Opole – Gliwice – Bytom – Sosnowiec – Kraków.

Współpraca międzynarodowa odbywa się w ramach Aparatu Pomocnika Pełnomocnika Granicznego RP i obejmuję między innymi realizację wspólnych patroli oraz działania związane z realizacją międzynarodowych umów dotyczących przekazywania osób w ramach readmisji oraz kontroli oznakowania przebiegu granicy państwowej. Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej współpracuje ze stroną Republiki Czeskiej, w tym z jednostkami podległymi Komendzie Wojewódzkiej Policji Województwa Morawsko-Śląskiego - Wydział Policji ds. Cudzoziemców.

 

 • Zasięg terytorialny PSG w Rudzie Śląskiej
  Zasięg terytorialny PSG w Rudzie Śląskiej
do góry