Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego PSG w Opolu -

Nawigacja

PSG w Opolu

PSG w Opolu

19.08.2012

 

  Placówka Straży Granicznej w Opolu
ul. Drzymały 1b, 45-342 Opole
tel.: (77) 451 38 20, fax: (77) 451 38 25
e-mail: sdo.Opole@strazgraniczna.pl

Godziny pracy urzędu: w dni robocze od 7.30 do 15.30
Służba dyżurna: całodobowo

Komendant PSG w Opolu
ppłk SG Jerzy Łukasik

     

 

Placówka PSG w Opolu została utworzona z dniem 15 stycznia 2008 roku zastąpiła placówki znajdujące się bezpośrednio przy granicy państwowej, co było następstwem zmian w strukturze i działaniu Śląskiego Oddziału Straży Granicznej po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, związanym z przyłączeniem Polski do strefy Schengen. Usytuowanie placówki w centrum województwa, blisko głównych drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych jest korzystne z punktu widzenia realizowanych zadań, przede wszystkim przeciwdziałania nielegalnej migracji, nielegalnej pracy i zatrudnieniu cudzoziemców oraz przestępczości trans granicznej.
Jest to obecnie jedyna placówka Straży Granicznej usytuowana na terenie województwa opolskiego.

Placówka Straży Granicznej w Opolu ochrania odcinek granicy państwowej od znaku gr. II/45/6 do znaku gr. II/200 o łącznej długości 207,53 km. /2505 znaków granicznych/ i obejmuje swym zasięgiem granicę lądową z Republiką Czeską.
Obszar zasięgu terytorialnego PSG w Opolu wynosi 9 411,97 km2. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (za 2017 rok) zamieszkuje go 993 036 mieszkańców.

Stały rejon odpowiedzialności Placówki SG w Opolu obejmuje obszar 11 powiatów: opolski, brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, prudnicki, strzelecki oraz miasto Opole na prawach powiatu. Łączna powierzchnia terenu wynosi 9411,97 km2 i stanowi cały obszar województwa opolskiego.

Miastami powyżej 40 tys. mieszkańców w terytorialnym zasięgu PSG są:
- Opole – 118 722,
- Kędzierzyn-Koźle – 62 088,
- Nysa – 44 474.

W obszarze służbowej odpowiedzialności PSG znajduje się obecnie 85 km autostrady A4 Korczowa - Zgorzelec (odcinek od Węzła Strzelce Op. Do węzła Brzeg).

Ważne szlaki komunikacyjne:

  • DK 38 /Krnov – Kędzierzyn Koźle/,
  • DK 40 /Głuchołazy – Pyskowice/,
  • DK 41 /Trzebina – Nysa/,
  • DK 45 /Chałupki – Złoczew/,
  • DK 46 /Kłodzko – Częstochowa/,
  • DK 94 /Zgorzelec – Kraków/.

Najważniejszą osią komunikacyjną regionu jest autostrada A4, stanowiąca główny element paneuropejskiego korytarza transportowego Berlin-Kijów, a w przyszłości Bruksela - Rostów nad Donem. Autostrada jest elementem układu transportowego, który w południowej Polsce koncentruje przepływ największej masy towarów oraz osób. Jednocześnie zapewnia sprawność komunikacyjną, a tereny położone w jej bezpośrednim sąsiedztwie są bardzo atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. Koncentrują się one przy 6 węzłach autostradowych: Przylesie, Prądy, Dąbrówka, Gogolin, Olszowa, Nogowczyce. Skomunikowanie z południem Europy poprzez drogi krajowe oraz autostradę A1 (ok. 20 km od granicy regionu). Główne dworce PKS: Opole, Kędzierzyn – koźle, Nysa, Brzeg.

Współpraca międzynarodowa odbywa się w ramach Aparatu Pomocnika Pełnomocnika Granicznego RP i obejmuję między innymi realizację wspólnych patroli oraz kontroli oznakowania przebiegu granicy państwowej. PSG w Opolu współpracuje ze stroną Republiki Czeskiej, w tym z jednostkami podległymi Komendzie Wojewódzkiej Policji Województwa Morawsko-Śląskiego oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji Województwa Ołomunieckiego – Wydziały Policji ds. Cudzoziemców.

 

  • Zasięg terytorialny PSG w Opolu
    Zasięg terytorialny PSG w Opolu
do góry