Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego PSG w Katowicach-Pyrzowicach -

Nawigacja

PSG w Katowicach-Pyrzowicach

PSG w Katowicach-Pyrzowicach

19.08.2012

 

 Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach
ul. Wolności 90, Pyrzowice, 42-625 Ożarowice
tel.: (32) 390 34 00, fax: (32) 390 34 05
e-mail: sdo.KatowicePyrzowice@strazgraniczna.pl

Godziny pracy urzędu: w dni robocze od 7.30 do 15.30
Służba dyżurna: całodobowo

Komendant PSG w Katowicach-Pyrzowicach
mjr SG Łukasz Dziadkowiec

Grupa Zamiejscowa w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa
tel.: (34) 370 64 20
e-mail:gz.czestochowa@strazgraniczna.pl

         

Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach powstała 24 sierpnia 2005 roku z przemianowania granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach.

W strukturze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedyną placówką realizującą zadania na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Na charakter ewentualnych zagrożeń ma wpływ siatka połączeń lotniczych katowickiego lotniska w zestawieniu z siatkami połączeń portów lotniczych do których odbywają się loty.

Obszar zasięgu terytorialnego PSG w Katowicach - Pyrzowicach wynosi 4 516,04 km2. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (za 2020 rok) zamieszkuje go 727 429 mieszkańców.
Rejon odpowiedzialności Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach obejmuje obszar 5 powiatów: lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, kłobucki, częstochowski, oraz 1 miasto na prawach powiatu: Częstochowa. Łączna powierzchnia terenu wynosi 4 516,04 km2.
 
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców, które jednocześnie jest miastem na prawach powiatu w terytorialnym zasięgu PSG jest:

- Częstochowa – 249 453,

Ważne węzły komunikacyjne:

  • A1 z S1 - Pyrzowice,
  • DK1 z DK46 i DK1 z DK91 Częstochowa,
  • DK1 z DK78 Siewierz,
  • Zasięg terytorialny PSG w Katowicach-Pyrzowicach
    Zasięg terytorialny PSG w Katowicach-Pyrzowicach
do góry