Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego PSG w Bielsku-Białej -

Nawigacja

PSG w Bielsku-Białej

PSG w Bielsku-Białej

30.12.2013

 

Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 164, 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: sdo.BielskoBiala@strazgraniczna.pl
tel.: (33) 813 35 00, fax: (33) 813 35 05

Godziny pracy urzędu: w dni robocze od 7.30 do 15.30
Służba dyżurna: całodobowo

Komendant PSG w Bielsku-Białej
mjr SG Piotr Tomaszek

   

 

Placówka Straży Granicznej w Bielsku - Białej została utworzona z dniem 1 stycznia 2014 roku po rozformowaniu Placówek SG w Cieszynie i Żywcu. Funkcjonariusze realizują zadania w aktualnej lokalizacji w Bielsku - Białej od dnia 16 lutego 2015 roku.

Zasięg terytorialny PSG w Bielsku – Białej rozciąga się od znaku granicznego III/90 włącznie do znaku granicznego I/148a wyłącznie. Długość odcinka linii granicy wynosi 164,01 km i obejmuje swym zasięgiem granicę lądową i rzeczną z Republiką Czeską (76,58 km) i Republiką Słowacką (87,43 km). Granica oznakowana jest przez 1851 znaków granicznych.

Obszar zasięgu terytorialnego PSG w Bielsku – Białej wynosi 3 582 km2. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (za 2017 rok) zamieszkuje go 1 126 701 mieszkańców.

Stały rejon odpowiedzialności Placówki SG w Bielsku - Białej obejmuje obszar 5 powiatów (bielski, bieruńsko – lędziński, cieszyński, pszczyński, żywiecki) oraz 4 miast na prawach powiatu (Bielsko – Biała, Jastrzębie Zdrój, Tychy, Żory). Łączna powierzchnia terenu wynosi 3 582 km2 i stanowi 30% całkowitej powierzchni województwa śląskiego.

Miastami powyżej 90 tys. mieszkańców w terytorialnym zasięgu PSG są:

 • Bielsko-Biała – 177 390,
 • Tychy – 132 151,
 • Jastrzębie-Zdrój – 96 475.

Obszar PSG obejmuje rejon dużych skupisk miejskich, przez które przebiegają szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:

 • trasa S-1 przecinająca granicę państwową z republiką Słowacji biegnąca od Zwardonia przez Żywiec w kierunku Bielska-Białej, to odcinek, który w niedługim okresie czasu może stać się głównym szlakiem komunikacyjnym w regionie Podbeskidzia z uwagi na zatwierdzony rządowy program wykonania obwodnicy w m. Węgierska Górka, który dopełni drogę ekspresową i stanie się VI Europejskim Korytarzem Transportowym od Bałtyku po Adriatyk.
 • DK-S52 jako łącznik z trasą S – 1 od granicy z Republiką Czeską do m. Bielsko-Biała, będący alternatywną możliwością przemieszczania się na kierunku Aglomeracji Śląskiej oraz do i z Republiki Czeskiej.

Ponadto w ramach czynności skierowanych na przeciwdziałanie nielegalnej migracji i realizację pozostałych ustawowych zadań zostały wytypowane następujące odcinki dróg krajowych, znajdujących się w zasięgu działania PSG Bielsko-Biała, zasilających ruch międzynarodowy i będących łącznikami z głównym szlakiem komunikacyjnym DK-S1 oraz alternatywą dla szlaków o znaczeniu międzynarodowym:

 • DK 81: Skoczów – Żory;
 • DK 947- droga dojazdowa do byłego PG Ujsoły
 • DK 945- droga dojazdowa do byłego PG Korbielowa

Współpraca międzynarodowa odbywa się w ramach Aparatu Pomocnika Pełnomocnika Granicznego RP i obejmuję między innymi realizację wspólnych patroli oraz działania związane z realizacją międzynarodowych umów dotyczących przekazywania osób w ramach readmisji oraz kontroli oznakowania przebiegu granicy państwowej. PSG w Bielsku-Białej współpracuje ze stroną Republiki Słowackiej i ze stroną Republiki Czeskiej, w tym z jednostkami podległymi Komendzie Wojewódzkiej Korpusu Policji w Żylinie, Dyrekcją Policji Granicznej i ds. Cudzoziemców w Bańskej Bystrzycy i Komendzie Wojewódzkiej Policji Województwa Morawsko-Śląskiego, Wydział Policji ds. Cudzoziemców.

 

 

 • Zasięg terytorialny PSG w Bielsku-Białej
  Zasięg terytorialny PSG w Bielsku-Białej
do góry