Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Współpraca międzynarodowa ŚlOSG -

Nawigacja

Współpraca międzynarodowa ŚlOSG

Współpraca międzynarodowa ŚlOSG

03.12.2014

Współpraca w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego:

 • Republika Czeska

Podstawa prawna:

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 roku.

W ramach tej formy współpracy Śląski Oddział Straży Granicznej współdziała z Pełnomocnikiem Granicznym Republiki Czeskiej Województwa Ołomunieckiego i z Pełnomocnikiem Granicznym Republiki Czeskiej Województwa Morawsko – Śląskiego.

 • Republika Słowacka

Podstawa prawna:

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o stosunkach prawnych i współpracy na wspólnej granicy  państwowej sporządzona w Warszawie dnia 6 lipca 1995 roku.

W ramach tej formy współpracy Śląski Oddział Straży Granicznej współdziała z Pełnomocnikiem Granicznym Republiki Słowackiej Województwa Preszowskiego i z Pełnomocnikiem Granicznym Republiki Słowackiej Województwa Żylińskiego.

 

 Współpraca w pozostałym zakresie:

 • Republika Czeska

Podstawa prawna:

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku   publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisana w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 roku.

Województwo Ołomunieckie:

 • Dyrekcja Policji Województwa Ołomunieckiego w Ołomuńcu,
 • Urząd Celny Województwa Morawsko – Śląskiego.

Województwo Morawsko-Śląskie:

 • Dyrekcja Policji Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie. 

Wspólne patrole

Podstawa prawna:

Porozumienie między Komendantem Głównym Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej, Komendantem Głównym Policji  Rzeczypospolitej Polskiej a Prezydium Republiki Czeskiej o wspólnych patrolach zawarte na podstawie art. 3 ust. 3 w związku z art. 8 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisana w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 roku.

 •  Republika Słowacka

Podstawa prawna:

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisana w Warszawie dnia 23 marca 2004 roku.

 • Dyrekcja Urzędu Policji Granicznej i do Spraw Cudzoziemców Prezydium Korpusu Policji w Bratysławie,
 • Narodowa Jednostka Do Walki z Nielegalną Migracją Urzędu Policji Granicznej i Ds. Cudzoziemców Prezydium Korpusu Policji w Bratysławie,
 •  Komenda Wojewódzka Korpusu Policji w Bańskiej Bystrzycy,
 • Dyrekcja Policji Granicznej i do Spraw Cudzoziemców w Bańskiej Bystrzycy,
 • Narodowa Jednostki do Walki z Nielegalną Migracją Urzędu Policji Granicznej i Ds. Cudzoziemców Prezydium Korpusu Policji w Bańskiej Bystrzycy – grupa centrum.

 Wspólne patrole

Podstawa prawna:

Porozumienie wykonawcze między Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej, Komendantem Głównym Straży  Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej o wspólnych patrolach zawarte na podstawie artykułu 2 ust. 3, w związku z artykułem 13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki  Słowackiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie, dnia 23 marca 2004 roku.

do góry