Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Wspólna Placówka Chotebuz -

Nawigacja

Wspólna Placówka Chotebuz

Wspólna Placówka Chotebuz

28.04.2012

Realizując ustawowe zadania Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej współpracuje także z organami i instytucjami Republiki Czeskiej.

Wspólna Placówka w m. Chotebuz (Republika Czeska)
Republika Czech 735 61 CHOTEBUZ, ul. Na Skalce 316
Służba (całodobowo): tel. (33) 854 03 69, (33) 854 03 68
fax. 33 854 03 08
email - internet: pk.chotebuz@strazgraniczna.pl

Służbę we Wspólnej Placówce w m. Chotěbuz pełnią funkcjonariusze:

 • Ze strony polskiej:

Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu,Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,Izby Celnej w Katowicach,

 • Ze strony czeskiej:

Komendy Wojewódzkiej Policji w Ostravie,Urzędu Celnego Republiki Czeskiej w Ostravie.

 Współdziałanie ze Stroną czeską we Wspólnej Placówce w m. Chotěbuz realizowane jest na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych z dnia 21 czerwca 2006 roku oraz Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotebuz z dnia 02.02.2009 r. 
 

Główne zadania Wspólnej Placówki to m.in.:

 • gromadzenie i wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych, w tym korzystanie z dostępnych baz danych;
 • udział w organizowaniu grup roboczych, wysyłaniu konsultantów i odbywaniu spotkań roboczych dotyczących konkretnych przypadków działalności przestępczej.
 • udział w koordynacji czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przekazywania oraz przyjmowania osób;
 • udział w koordynacji działań związanych z pościgiem transgranicznym i ewentualna pomoc w koordynacji działań związanych z obserwacją transgraniczną;
 • udział w koordynacji działań w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych, w tym koordynacja działań wspólnych patroli;
 • współdziałanie przy organizowaniu i wdrażaniu wspólnych szkoleń oraz udział w przygotowywaniu propozycji rozwoju transgranicznej współpracy policyjnej;
 • udział w opracowywaniu analiz, statystyk i ocen na podstawie informacji uzyskanych w wyniku działania placówki;
 • udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów między właściwymi organami obu państw;
 • pośredniczenie w przekazywaniu wniosków dotyczących wzajemnej pomocy zgodnie z Umową, w tym wniosków związanych z weryfikacją danych daktyloskopijnych;
 • udział w koordynacji działań związanych z poszukiwaniem osób i rzeczy;

 

 • Chotebuz Chotebuz
  Chotebuz
do góry