Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Lokalna - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Lokalna

28.04.2012

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej jako terenowy organ Straży Granicznej realizuje współdziałanie z:

 • Wojewodą Śląskim i Opolskim,
 • Komendantami Wojewódzkimi Policji w Katowicach i Opolu,
 • Komendantem Szkoły Policji w Katowicach,
 • Dyrektorami Izb Adiministracji Skarbowej w Katowicach i Opolu,
 • Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego w Katowicach i Opolu,
 • Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Katowicach i Opolu,
 • Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach i Opolu,
 • Okręgowymi Inspektoratami Pracy w Katowicach i Opolu,
 • Komendantami Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i Opolu,
 • Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach i Opolu,
 • Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska,
 • Komendantami Regionalnymi Straży Ochrony Kolei w Katowicach i Opolu,
 • Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków w Katowicach i Opolu,
 • Beskidzką Grupą GOPR,
 • Dowódcą Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach,
 • Komendantami Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie i Żaganiu,
 • Prezydentem Miasta Raciborza,
 • Starostą i Wicestarostą Powiatu Raciborskiego,
 • Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym,
 • Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Raciborzu,
 • 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej,
 • 10. Opolską Brygadą Logistyczną w Opolu,
 • 6. Brygadą Powietrznodesantową w Gliwicach,
 • 18. Bielskim Batalionem Powietrznodesantowym w Bielsku-Białej,
 • Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,
 • Dyrektorem Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach.

   

do góry